Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van Neste Oil is opgenomen in het managementsysteem van de onderneming. De voornaamste uitgangspunten hiervan zijn:

  • het doorlopend ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten en bedrijfscultuur;
  • het handelen overeenkomstig de waarden van de onderneming en benadrukken dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar beroepsmatige ontwikkeling, als onderdeel van het streven naar uitstekende resultaten;
  • het garanderen van gelijke rechten en mogelijkheden, ongeacht geslacht, etnische afkomst, leeftijd, religie, politieke overtuiging en soortgelijke kenmerken;
  • het bevorderen van een werkomgeving waarin iedereen het belang van zijn/haar werkzaamheden beseft voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen; en 
  • het aanbieden van een gelijke en billijke vergoeding op basis van individuele en teamprestaties.

Een van de belangrijkste principes van Neste Oil is de naleving van alle wet- en regelgeving overal ter wereld waar de onderneming actief is ten aanzien van al haar activiteiten en het voldoen aan duidelijke ethische normen en good practices.