MilieuOlieraffinage heeft in de gehele keten een grote impact op het milieu; van de inkoop van grondstoffen, de productie en het transport, tot de raffinage en het gebruik van het eindproduct.

In Rotterdam werd reeds in de bouwfase rekening gehouden met milieuaspecten. Voordat Neste Oil de locatie voor de vierde fabriek koos, liet het onderzoeken of een milieu-impactbeoordeling nodig was. Dit voorafgaande onderzoek was gebaseerd op het eerste ontwerp van de fabriek en werd door het plaatselijke milieuagentschap uitgevoerd en geëvalueerd. Omdat het effect op het milieu zeer klein werd geacht, was een volledige milieu-impactbeoordeling niet nodig. De milieuvergunning werd zonder enige wijziging verleend.

Het effect op de omliggende ecologische waarden werd ook onderzocht, en de conclusie was dat de impact van de fabriek verwaarloosbaar is gezien de zeer lage emissies in de lucht in de omgeving van de fabriek.

De fabriek is een onderdeel van de bestaande infrastructuur van het industriegebied op de Maasvlakte. De fabriek gebruikt stoom en koelwater van een nabijgelegen energiebedrijf en levert in ruil bleekaarde en afgassen. Er is geen transport nodig, wat de milieu-impact van de logistiek beperkt. Bovendien worden bijproducten van de raffinage van palmolie nuttig gebruikt.

Alle mogelijkheden voor energieoptimalisatie zijn in Rotterdam geïmplementeerd. Warme stromen worden gebruikt voor het voorverwarmen van koudere stromen. Ook het gebruik van water is verminderd door de invoering van recyclelussen die de instroom van schoon water zo veel mogelijk beperken.