Gedragscode

Onze verantwoordelijkheid jegens onze stakeholders
  • Wij handelen met integriteit naar onze klanten, leveranciers en overige zakelijke relaties.
  • Wij bieden onze aandeelhouders een goed totaalrendement.
  • Wij bieden onze medewerkers eerlijke kansen.
  • Wij nemen de gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze medewerkers en anderen die rechtstreeks getroffen worden door onze activiteiten in acht en beschermen de natuurlijke omgeving waarin wij werkzaam zijn.
  • Wij komen onze afspraken met betrekking tot duurzaamheid na.

De manier waarop wij zaken doen
  • Wij handelen in overeenstemming met de wet en regelgeving, die wij beschouwen als basisnormen, en verwachten van onze partners dat zij hetzelfde doen.
  • Wij vermijden situaties waarin priv√©belangen in conflict kunnen komen met zakelijke belangen.
  • Omkoping en corruptie zijn onaanvaardbaar in onze onderneming.
  • Wij handelen transparant en communiceren op open wijze met al onze stakeholders.
  • Wij zijn als onderneming niet betrokken bij politieke of religieuze activiteiten en leveren geen bijdragen aan dit soort activiteiten.
De volledige Neste Oil Gedragscode (in het Engels)